Elektronické schvalování smluv PřF UK

Přírodovědecká fakulta UK implementuje elektronický nástroj pro oběh a schvalování smluv (DERS). Naše firma zajišťuje datové rozhraní na straně Registru smluv iFIS a příslušné databázové funkce pro kontrolu a import dat.
Zpět na úvodní stránku