Interní školení k DPH

V pondělí 18. ledna probíhá v Písku interní školení k úpravám iFIS pro nové kontrolní hlášení DPH a souvisejícícm změnám v našich aplikacích. Podle úsměvů na tvářích vše probíhá hladce :) Všechno podstatné se dozvíte na školeních 26-27/1 v Praze. Doporučujeme prověřit, že do iFIS nepořizujete/neimportujete sumární daňové doklady z externích agend (typicky koleje, menzy, různé další fakturační systémy). Tyto daňové doklady (v hodnotě nad 10 tis Kč) musí být zpracovány položkově.
tdok9782
Zpět na úvodní stránku