Nový WebMailer

V rámci projektu CRP 2015 byla připravena nová aplikace WebMailer pro automatické rozesílání reportů iFIS vedoucím pracovišť a řešitelům projektů. Nový WebMailer obsahuje řadu zlepšení realizovaných na základě návrhů uživatelů, například: - možnost autorizace proti LDAP a zobrazení reportu on-line na PC uživatele (off-line zasílání výstupů oprávněným osobám je zachováno) - personifikace a uložení často zpracovávaných výstupů do oblíbených položek - nová správa uložených požadavků a další Pilotní ověřování nové aplikace a doplňování dalších reportů probíhá na VŠTE v Č.Budějovicích. Ostatním uživatelům bude nový WebMailer distribuován při upgrade iFIS v průběhu roku 2016. Další verze WebMaileru bude optimalizována pro použití na chytrých telefonech.
tdok9786
Zpět na úvodní stránku