Školení k zákonu 340/2015 Sb o registru smluv

Ve středu 10. února proběhlo ve spolupráci Univerzity Pardubice a BBM školení k zákonu o registru smluv. Stručné shrnutí závěrů a doporučení je zde: 1. Změny v procesu přípravy a uzavírání smluv a objednávek nad 50 tis bez DPH - Smlouvy, objednávky a jejich dodatky je potřeba doplnit o další ustanovení o zveřejňování: - zda bude smlouva dle zákona 340/2015 Sb. zveřejněna či nikoliv, a pokud ano, pak - která strana ji zveřejní a jakým způsobem bude informovat druhou stranu o úspěšném zveřejnění, - které informace ze smlouvy nebudou zveřejněny (současně musí vzniknout verze smlouvy ke zveřejnění), - jaká cena bude zveřejněna (problém smluv no dobu neurčitou, smluv s operátory, nájemní smlouvy a pod.) a - účinnost smlouvy podmínit datem zveřejnění v registru. 2. Předpokládáme SW podporu iFIS v tomto rozsahu: - doplnění registru partnerů o říznak povinnosti zveřejňovat dle zákona 340/2015 Sb., - doplnění agend iFIS Objednávky a Registr smluv o upozornění na povinnost zveřejnění, ceny pro zveřejnění, strany, která zveřejňuje, datum uzavření smlouvy, datum odeslání ke zveřejnění, datum úspěšného zveřejnění= datum účinnosti, - funkce pro vygenerování metadat a vložení verze smlouvy ke zveřejnění (a oprav zveřejnění) prostřednictvím ISDS do registru, - funkce pro zpětné převzetí zprávy ISDS o úspěšném zveřejnění či chybném zveřejnění a - doplnění kontrolních funkcí zveřejnování a notifikaci hrozícího zrušení smlouvy/objednávky. 3. Výše uvedené se dotkne také objednávek vystavených i přijatých. 4. Registr smluv dle zákona 340/2015 Sb. doposud neexistuje a nejsou k dispozici ani technické specifikace pro předávání dat. SW práce nemohou být zatím zahájeny, příprava nových vzorů smluv a nových postupů v organizacích však zahájena být může.
tdok9801
Zpět na úvodní stránku