Znečitelnění dokumentů před zveřejněním

KOFAX EXPRESS, který již používá většina uživatatelů iFIS pro optimalizaci oskenovaných dokumentů a pro následné automatické propojení skenu k evidencím dokladů v iFIS prostřednictvím čárového identifikátoru, má nový přídavný modul META TOOL. Rozšíření META TOOL umožňuje mimo jiné začernění neveřejných informací v oskenovaním dokumentu a uložení textové vrstvy dokumentu bez neveřejných informací. Takto vytvořené dokumenty lze prostřednictvím funkcionality iFIS/RS a SPSL odesílat ke zveřejnění podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, bez rizika úniku osobních nebo utajovaných informací. Prohášení o shodě s příkladem najdete v příloze článku. více zde
tdok9883
Zpět na úvodní stránku