iFIS/EET v provozu

Implementace EET na všech instalacích iFIS, které spadají do 1.vlny povinné evidence, byla úspěšně dokončena a ověřena 30.11.2016. Od 1.12.2016 byl zahájen reálný provoz. Jedná se o příjmy z ubytování hostů na pracovištích AV ČR a na univerzitách, kde není k dispozici specializovaný hotelový software.
Zpět na úvodní stránku