Putovní docent je v dobrých rukou

V minulém týdnu byla provedena kontrola péče o Putovního docenta. Nutno konstatovat, že na FAF UK je v dobrých rukou zkušených administrátorů iFIS. (zm)
tdok9978
Zpět na úvodní stránku