Dokumenty UK převedeny do CUL

Praha, 22.8.2017 Na Univerzitě Karlově jsme ve spolupráci s ÚVT UK úspěšně dokončili převod všech uložených dokumentů z databází Oracle do centrálního úložiště dokumentů CUL. Všechny fakulty využívající systém iFIS (MFF, 1LF, PRF, FAF, PEDF a FF) nyní přistupují ke svým dokumentům (typicky skenům faktur, smluv a dalších dokumentů) i nadále prostřednictvím účetních modulů a spisové služby iFIS, ale dokumenty jsou fyzicky uloženy mimo databázi, v úložišti CUL (dodavatel DERS), založeném na DMS Alfresco. Správa a zálohování databází se tímto výrazně zrychlí. Dokumenty lze pak sdílet i s jinými aplikacemi v rámci fakult UK.
tdok10054
Zpět na úvodní stránku