Upgrade CUL

Zahájili jsme plánování termínů upgrade centrálního dokumentového úložiště CUL na verzi 2.3.2. Tato verze obsahuje potřebnou funkcionalitu pro elektronickou skartaci. Součástí upgrade je také zprovoznění konverzního serveru CUL pro průběžný převod uložených dokumentů do archivního formátu PDF/A. Na CUL 2.3.2 následně naváže Spisová služba iFIS patch 1802, která generuje SIP balíčky pro digitální archivy a zahrnuje celou řadu další funkcionality procesu eSkartace. K novinkám iFIS připravujeme také speciální školení. Děkujeme všem za trpělivost, spolupráci a pomoc při realizaci totoho dlouho očekávaného přírůstku !!!
tdok10100
Zpět na úvodní stránku