Ústav informatiky je první !!!

14. listopadu 2018 byla uzavřena smlouva o dodávce nových licencí EIS a zajištění trvalého provozu ekonomických aplikací pro Ústav informatiky AV ČR . Akademie věd ČR od roku 2005 zajišťovala zpracování ekonomických informací většině svých výzkumných institucím prostřednictvím hostingu EIS na společných serverech s technologiemi Oracle a aplikacemi iFIS (BBM), EGJE (ELANOR) a VERSO (DERS). Doposud platné servisní smlouvy však z důvodu nových legislativních výkladů nelze dále prodloužovat. Nově uzavřená smlouva UI AV ČR přímo s výrobci software je první vlaštovkou a správným příkladem efektivního a rychlého řešení, ukázkou ochrany vynaložených investic a vzorem eliminace zbytečných nákladů při přeškolování uživatelů či migraci dat mezi systémy.
tdok10251
Zpět na úvodní stránku