iFIS na ORACLE CLOUD

Testování aplikací iFIS na technologiích v ORACLE CLOUD bylo úspěšně dokončeno. V rámci půlročního testu byla ověřována také migrace celého integrovaného řešení EIS z reálného provozní systému vybraného zákazníka, tj. kromě anonymizované Oracle databáze a Oracle aplikačních serverů také tiskový JasperServer, dokumentové úložiště CUL(DERS), personální a mzdový systému EGJE(ELANOR) a nadstavby pro elektronické schvalování a oběh účetních dokumentů VERSO(DERS). Aplikace iFIS i celé řešení EIS je plně kompatibilní a přenositelné na Oracle Cloud.
tdok10286
Zpět na úvodní stránku