Elektronická skartace na UK

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy úspěšně prošla ostrým zpracováním v elektronickém skartačním řízením jako první součást UK. 1LF UK iniciovala vývoj elektronické spisové služby jako integrální součást aplikací iFIS na počátku milénia a od roku 2005 tento nástroj využívá pro veškerou evidenci elektronickcýh i analogových dokumentů. Zkušenosti 1LF s vedením spisové služby a eSkartací jsou přebírány dalšími iniverzitami i ostatními součásti UK. Zdroj: Národní archiv, konference Umíme důvěryhodně úřadovat? 28.1.2020. více zde
tdok10463
Zpět na úvodní stránku