Výměna email serveru

V průběhu měsíce dubna provádíme přechod na MS EXCHANGE EMAIL. Cílem celé této dlouho plánované akce je zlepšení služeb email. Přepojování je postupné a může docházet k dočasným výpadkům, zpožděním nebo duplicitám odeslaných zpráv. Za případné komplikace se všem omlouváme.
tdok10521
Zpět na úvodní stránku