Elektronická skartace na ČVUT

Na ČVUT bylo úspěšně provedeno elektronické skartační řízení (v souladu s legislativou a požadavky NSESSS). SIP balíčky připravené v iFIS/Spisová služba byly zpracovány Archivem ČVUT v aplikaci NArP, rozhodnutí o skartačních operacích bylo importováno zpět do iFIS/Spisová služba, kde bylo jeho zpracováním umožněno dokončit proces skartačního řízení.
tdok9627
Zpět na úvodní stránku