Na Akademii věd byl zřízen nový uzel EIS3

O uplynulém víkendu (12. - 15.11.2020) jsme ve spolupráci s DERS, ELANOR a SSČ AV ČR instalovali ekonomický informační systém EIS na novém centrálním uzlu EIS3. Na tento uzel byla současně přemigrována všechna aktuální i všechna historická data EIS k 11.11.2020 19:00 pracovišť AV ČR, která mají uzavřenou novou smlouvu se společností BBM. Provoz EIS3 bude zahájen v pondělí 16.11. ráno. Následující 4 týdny budou probíhat implementace a testování nových funkcionalit EIS3, doškolení uživatelů a předávání nového systému do provozu. Ostrý provoz bude zahájen podle harmonogramu 1.1.2021. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou spolupráci a těšíme se na další obdobné výzvy!
tdok10546
Zpět na úvodní stránku