AV ČR využívá technologii Oracle EE

Provoz ekonomického systému AV ČR byl o uplynulém víkendu kompletně převeden na nové servery s technologiemi ORACLE Enterprise Edition 11g. Systém je provozován na hlavním Oracle databázovém serveru, jehož data jsou pomocí nástroje Oracle Active DataGuard průběžně kopírována na záložní server v jiné lokalitě. V případě poruchy hlavního serveru budou uživatelé přesměrováni na záložní server s menším výkonem, ale bez ztráty dat a prakticky bez přerušení provozu. Záložní server má i další funkce - provádí zálohování dat a výpočty kumulovaných dat pro nadstavbové aplikace VERSO. Hlavní databázový server bude tedy dostupný pro uživatele bez omezení celých 24 hodin. Provoz aplikací EIS zajišťuje několik Oracle aplikačních serverů, které se automaticky vzájemně hlídají a rovnoměrně vytěžují. V případě poruchy jednoho serveru jeho výkon automaticky přebírají ostatní servery. AV ČR provozuje centrální ekonomický systém s komponentami od společností BBM, ELANOR a DERS od roku 2005 na technologiích ORACLE pro několik tisíc uživatelů po celé ČR. Nové technologie poskytnou větší bezpečnost, vyšší dostupnost a potřebný výkon v režimu 7x24 hodin.
Zpět na úvodní stránku