Spisová služba na PřF UK

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze implementovala modul spisové služby v rámci systému iFIS. Součástí řešení je také rozhraní na centrální spisovou službu UK pro příjem a odesílání datových zpráv systému ISDS.
Zpět na úvodní stránku