Navrhujeme informační systémy

Společnost BBM vyvíjí ekonomické aplikace se specifickými funkcionalitami pro veřejné instituce, které hospodaří na akruálním principu (náklady a výnosy) a jsou financovány z více zdrojů (příspěvek, dotace, projekty, doplňková činnost apod.) Uživatelé aplikací iFIS ocení například podporu pro předběžnou blokaci rozpočtů objednávkami, podporu pro krácení odpočtu DPH, EET, zpracování výpisů CCS karet, evidenci služebních bankovních karet, nebo automatické zveřejňování smluv a objednávek ve veřejném registru smluv a řadu dalších.

Aplikace pro ekonomiku

Pro referenty ekonomických oddělení jsou určeny aplikace iFIS, které zajišťují správu centrálních číselníků, vedení účetnictví, správu majetku, evidenci závazků a pohledávek, vedení pokladny, bankovní služby, podporu pro plán a rozpočet organizace i jednotlivých zdrojů financování, objednávání nákupu a příjem objednávek na služby, evidenci zásob a prodejnu a také evidenci smluv. Moduly iFIS tvoří integrovaný nástroj pro vedení kompletního účetnictví organizace.

Spisová služba

Součástí jednotného systému iFIS je také Spisová služba, včetně automatického příjmu faktur ISDOC, napojení na datové schránky ISDS, podpory typových spisů, evidence balíků na spisovně a podpory elektronické skartace - SIP. Součástí iFIS je také rozhraní dle standardu NSESSS, které umožňuje napojení jiných systémů spisových služeb, jako například GISNIS Spisová služba společnosti GORDIC.

Další moduly a aplikace

Do rodiny iFIS aplikací patří také samostatná aplikace Interní platební systém (IPS) - elektronická peněženka pro bezhotovostní platby pomocí čipových karet v rámci organizace (campusu). Pro uživatele mimo ekonomické útvary (např. vedoucí pracovišť, projektoví manažeři, vědečtí pracovníci apod.) jsou určeny nové webFIS aplikace s on-line přístupem k vybraným datům a dokumentům dle jejich rolí v organizační nebo projektové struktuře. Aktuální nabídka funkcí vhodných i pro mobilní telefony zahrnuj

Vlastnosti systému

Intuitivní prostředí

Všechny aplikace iFIS mají jednotné ovládání všech modulů a funkcí. Uživatelé snadno přecházejí mezi funkcemi pouhým prokliknutím. Všechny související informace, záznamy a dokumenty jsou propojeny a dostupné z jednoho místa.
Aplikace webFIS nevyžadují žádné zaškolení, jsou jednoduché a návodné.

Centrální správa a údržba

Aplikace iFIS a webFIS spravuje jeden administrátor z jednoho místa, pomocí nástrojů aplikace iFIS, bez znalosti administrace technologií Oracle. Pro podporu administrátorů a klíčových uživatelů je zřízena služba BBM HelpDesk a telefonický HotLine.

Rychlost a historická data

Aplikace vždy vyvíjíme s ohledem na velké množství zpracovávaných informací. Díky tomu rychlost přístupu k datům a jejich zobrazení není závislá na množství záznamů v čase. Proto mohou být on-line dostupná i data již uzavřených let kdykoliv v budoucnosti, prostřednictvím aktuálních verzí aplikací iFIS.

Integrace vnitřní a vnější

Každý údaj či dokument se do systému vkládá pouze jednou a je pak sdílen napříč všemi moduly a funkcemi. Proto je při pořizování dat prováděna důkladná automatická kontrola vstupů implementačně nastavitelnými interními kontrolami a současně je vyžadována průběžná kontrola dat na veřejně dostupné registry ARES, VIES, DPH apod.
Pro napojení externích systémů (např. mzdový systém, studijní agendy, knihovny, eShop, koleje a menzy) jsou k dispozici integrační rozhraní. Podporujeme rozhraní typu DB link, SOAP a REST API.


Dodáváme kancelářskou techniku

V regionu Písecka působíme také jako dodavatel výpočetní a kancelářské techniky pro vybrané organizace (nikoliv pro domácnosti), včetně montáže a rozšiřování firemních datových sítí.

Kancelářská technika

tdok10658

Skenovací pracoviště

Jsme partnery společnosti Kofax a poskytujeme řešení pro skenování a digitalizaci dokumentů s využitím dokumentových skenerů Fujitsu. Zákazníkům poskytujeme veškeré potřebné vybavení a podporu včetně dodávek spotřebního materiálu.

tdok10659

Hardware a sítě LAN

I v této oblasti u nás najdete kompletní sortiment výrobků a služeb. Spoléháme na osvědčené sestavy, komponenty a periferie značek Triline, Hewlett-Packard, DELL, ASUS a další

tdok10455

Software

Společnost BBM je dlouholetým partnerem Oracle Czech se zaměřením na technologie Oracle Databáze a Oracle Aplikační server. Dodáváme kancelářské aplikace Microsoft, bezpečnostní řešení ESET a další.